Өндгөн эс авах дан зүү 23G 200mm №10
577'500.00 ₮ 577'500.00 ₮ 577500.0 MNT
Үр цацах гуурс зөөлөн-100мм №50
1'211'320.00 ₮ 1'211'320.00 ₮ 1211320.0 MNT
Үр цацах гуурс хатуу-100мм №50
1'319'890.00 ₮ 1'319'890.00 ₮ 1319890.0 MNT
Үр цацах гуурс зөөлөн-180мм №1 Pack-50
1'211'320.00 ₮ 1'211'320.00 ₮ 1211320.0 MNT
Үр цацах гуурс Ultimate-180мм №1 Pack-50
1'319'890.00 ₮ 1'319'890.00 ₮ 1319890.0 MNT
Өндгөн эсийг баригч №10
994'730.00 ₮ 994'730.00 ₮ 994730.0 MNT
Өндгөн эсийг баригч зүү №10
1'234'926.00 ₮ 1'234'926.00 ₮ 1234926.0 MNT
Капилляр холбогч №20
240'119.00 ₮ 240'119.00 ₮ 240119.0 MNT
Холбогч гуурс 60см №10
480'249.00 ₮ 480'249.00 ₮ 480249.0 MNT