IVF гэж юу вэ?
Үр тогтоох эмчилгээ

IVF гэж юу вэ?

In vitro бордолт (IVF) нь үр тогтоох эмчилгээ буюу нөхөн үржихүйн туслах технологи (ART) бөгөөд эрэгтэй хүний эр бэлгийн эс болон эмэгтэй хүний өндөгийг эмэгтэй хүний биеийн гадна талд лабораторид нэгтгэдэг.


Үр тогтож эхлэхээс өмнө эмэгтэй өндгөвчний үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхийн тулд үржил шимийг нэмэгдүүлэх эм ууж, өндгөвчийг амжилттай гаргаж авахад тусалдаг. Өндөг авах ажиллагааг тайвшруулах эмчилгээ хийлгэж, хээлтүүлгийг тухайн өдөр хийдэг.


Үр хөврөлийн дараа үр хөврөлийг сайтар хянаж, умайд шилжүүлэн суулгах хугацааг тодорхойлно.

IUI гэж юу вэ?
Үр тогтоох эмчилгээ